onsdag 5 juni 2013

Upptid och nedtid

Enligt Energimarknadsinspektionen hade vi 1,9 miljoner elavbrott i Sverige under vintern 2012-2013. Av dessa varade 79.000 längre än 24 timmar!

Upp och nedtid är en ständig fråga när man arbetar med molntjänster. Jag gillar verkligen bra Service Level Agreements och förespråkar seriösa leverantörer, certifierade datahallar och redundanta Internetkopplingar, speciellt när det handlar om molntjänster. Men kritiken från International Working Group on Cloud Computing Resiliency, IWGCR känns inte helt nyanserad.

Till dig som har funderingar kring molntjänsters tillgänglighet har jag tre råd:

  • Fundera och räkna på hur tillgänglig en lokal tjänst hade varit om du själv hostade och driftade den. T.ex. hur den hade fungerat under ett strömavbrott? 
  • Referenser - be leverantören att få tala med en kund i din egna storlek och förhör dig om hur de upplevt tillgängligheten. 
  • Övervaka och monitotrera! WeCloud erbjuder extern övervakning av tillgängligheten på molntjänster. Med en bra övervakningstjänst får du bra historik och loggar på tillgängligheten och larm om kritiska tjänster blir otillgängliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar