måndag 18 januari 2016

Du kommer få spam & virus även om du köper mina säkerhetslösningar

I snitt upptäcks cirka 350.000 nya skadliga koder varje dag. Det betyder ungefär 250 nya hot varje minut. Sedan vårat användande av datorer och Internet fick ordentlig fart har hotbilden och antalet skadliga koder fullkomligen exploderat. Tyvärr finns ingen helgardering för att slippa dessa otyg, oavsett hur mycket pengar du investerar i säkerhetslösningar. Inte ens om du köper mina utmärkta säkerhetslösningar kan du vara helt säker.

Med en oändlig ström av nya virus, spam och e-bedrägerier är säkerhetsleverantörerna tyvärr dömda att misslyckas. I motsatts till andra IT-lösningar kommer IT-säkerhetslösningarna aldrig bli kompletta. Tänk på programmet "Anteckningar" som följer med Microsoft Windows; programmet gör precis vad det ska och uppfyller alla kunders förväntningar. Ett säkerhetsprogram kommer däremot alltid att göra kunden besviken vid det tillfället kunden råkar ut för en ny attack som inte stoppas.Idag är de flesta överens om att traditionella säkerhetslösningar inte räcker till. Vi kan inte längre förlita oss på att lokala antivirus-system ska stoppa nya hot. Och nya hot är det som sagt gott om, ungefär 250 nya hot beräknas göra premiär på Internet varje minut.

WeCloud arbetar med molnbaserade säkerhetslösningar där alla användare bidrar till ny kunskap och samtidigt får tillgång till den senaste informationen om skadligt beteende, skadliga URL:er, skadlig e-post och skadliga filer. Det ger en långt mer effektiv detektering än traditionella system. Men inte ens med den senaste tekniken och den färskaste informationen kan våra lösningar garantera att helt ny skadlig kod blockeras. 

Det kommer tyvärr alltid finnas de som drabbas av nya hot och som tvingas "offra sig" för den stora massan. Det positiva med molnbaserad säkerhet är att majoriteten av användarna blixtsnabbt kan dra nytta av "offrets" förlust. Så snart ett nytt hot detekteras i WeClouds lösningar blir informationen tillgänglig och blockeras för övriga användare. Med tanke på, de tidigare nämnda, 250 nya hoten varje minut är tyvärr sannolikheten hög för att du någon gång kommer höra till de första som utsätts för ett nytt hot.

För att hantera de nya hoten och undvika att bli ett offer erbjuder WeCloud flera proaktiva lösningar som tar hänsyn till att vi, då och då, kommer misslyckas med att initialt detektera både ny spam och ny skadlig kod. Våra e-postsäkerhetslösningar innehåller avancerad heuristisk teknologi, våra webbsäkerhetslösningar innehåller sandbox-teknologi och vår endpoint-lösning bygger på beteendeanalys och rollback-funktion som kan "backa bandet" när en skadlig kod upptäcks "för sent".

Trots smart molnbaserad teknologi och olika typer av proaktiva funktioner finns riskerna kvar. På WeCloud hjälper vi våra kunde att minimera riskerna. En bra början är antivirus, websecurity och emailsecurity-lösningar som utnyttjar molnet och som ständig har tillgång till den senast kända informationen om nya hot, men som också ger dig verktyg att stänga uppenbara säkerhetshål med hjälp av en enkel policy.

Du kommer få spam & virus även om du köper mina säkerhetslösningar. Vi kommer aldrig lova våra kunder "100% virusfritt" men vet att vi kan hjälpa dig att minimera riskerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar