måndag 29 februari 2016

Just a little of that human touch

Igår kväll lyssnade jag på Bruce Springsteens Human Touch. En vacker påminnelse om hur viktigt det är med personlig kontakt, kundvård och att inte gömma sig bakom e-postadresser och fina hemsidor.

När man arbetar med molntjänster finns det sällan praktiska skäl att träffa sina kunder. Det finns ingen hårdvara som ska levereras, det finns inga krångliga installationer som ska in i kundens miljö, och de allra flesta kundmöten kan genomföras online via skärmdelning och videokonferens.

Innan jag startade WeCloud arbetade jag på ett annat framgångsrikt företag som levererade molntjänster. Även på detta företag skedde majoriteten av kundkontakten via e-post, web, och online-möten. Samtidigt fanns ändå en del personlig kontakt som vägde upp mycket av molntjänsternas naturliga anonymitet. När bolaget senare köptes upp av ett stort amerikanskt företag försvann det personliga, tyvärr helt och hållet, till förmån för effektivitet och automatisering.

Man vill ju inte vara en bakåtsträvare, och det finns fortfarande många tradiga processer hos WeCloud som jag ser fram mot att helt automatisera. Men på WeCloud är vi fast beslutna om att behålla den personliga kontakten med våra kunder trots den snabba tillväxten. Jag vill påstå att det, när det kommer till leverans av molntjänster, är viktigare än någonsin med personlig kontakt, snabb respons och att verkligen lyssna på kunden.

Kanske vill ingen tillbaka till långdragna möten med kaffe och bull(e). Dels kan det straffa midjemåttet och ska vi vara helt ärliga; så värst effektivt var det inte. Men det personliga måste få plats även i moderna affärsprocesser.

I den här branschen finns ju ingenting annat att ta på. Vi levererar en funktion, inte en låda som kunden själv kan klämma och känna på. Möjligheterna att själv anpassa och "modda" våra lösningar är begränsade. Därför måste vi säkerställa att vi alltid finns där för våra kunder när det dyker upp frågor, idéer, funderingar eller utmaningar.

Passa nu på att träffa oss IRL. I April håller WeCloud tre lika intressanta som aktuella seminarium i Malmö, Stockholm och Göteborg. Kom förbi och få en kopp kaffe och lite "human touch". Läs mer och anmäl dig helst redan idag! 


Välkommen!

torsdag 4 februari 2016

Du får betalt för att läsa det här

Med största sannolikhet är du ansvarig för IT och säkerhet i din verksamhet, och någon betalar dig för att hålla dig uppdaterad om nya och bättre IT-säkehetslösningar.

För många år sedan arbetade jag själv som IT-ansvarig på ett företag med 150 användare. När jag anställdes var IT-miljön eftersatt och omodern. Istället för VPN-kopplingar hyrde företaget dyra dedikerade förbindelser och istället för spamfilter i molnet användes en slö antispam-mjukvara på e-postservern.

Kontakten med säljare och leverantörer blev snabbt en viktig del i mitt arbete att förnya IT-miljön. Jag fick betalt för att hålla mig uppdaterad. Efter några år började mitt arbete ge resultat. Sänkta kostnader, effektivare system och högre säkerhet.

När jag tänker tillbaka på de leverantörer som hade mest framgång i sitt uppvaktande märks tre tydliga faktorer:


  • Förmedla det initiala budskapet snabbt och begriplig
  • Tydligt förmedla prisbild och kostnader
  • Möjlighet att utvärdera och testa lösningen


Detta har jag tagit med mig i min roll som VD på WeCloud. Men nu är det ombytta roller. Det är jag som är leverantör och du som är kund. Det är jag som ska förmedla vårt budskap och det är du som får betalt för att hålla dig uppdaterad. 

Det finns otvivelaktigt stora fördelar med molnbaserad IT-säkerhet, så jag hoppas att du vill lyssna lite extra noga nästa gång vi på WeCloud vill berätta om nyheter och smartare lösningar! 

Hör gärna av dig till mig om du tycker annorlunda, eller har förslag på hur man som leverantör förmedlar värdet på bästa sätt.