måndag 13 juni 2016

Aldrig mer hårdvara

Efter lång väntan flyttade WeCloud förra helgen till nya fina lokaler på Adelgatan 11 i Malmö. Även om WeCloud inte är en särskilt stor organisation krävs en del planering inför en flytt. Förutom flytt och hantering av möbler, parkeringsplatser och inredning ska de interna IT-systemen i största möjliga mån vara tillgängliga även under själva flytten. 

Nu är det rätt så länge sedan vi satte upp vår första interna IT-miljö på WeCloud, så kanske är en del av de besluten jag fattade då preskriberade. Jag valde att sätta upp en traditionell Windows-miljö med Active Directory och Exchange för e-post, baserad på hårdvara som vi själva hanterade på kontoret. Det kändes tryggt och jag var väl bekant med tekniken eftersom jag tidigare administrerat betydligt större nätverk med samma slags uppsättning.

Så här i efterhand kan jag bara konstatera att det hade varit långt mer effektivt om vi valt att lägga ut alla funktioner i molnet från början. Inte minst när det blir dags att flytta från ett kontor till en annan, eller att byta Internetleverantör och IP-nummer. Jag kan inte komma på en enda orsak till att själva hantera dessa system och tvingas ta ansvar för tillgänglighet och prestanda. Om WeCloud ska fokusera på någon drift så är det driften av de system vi själva utvecklar och driftar för våra kunders räkning.

Att idag arbeta med hårdvara är i många fall inte bara ineffektivt utan också onödigt kostsamt. Det är svårt att överskåda totalkostnaden för interna system, men med några relativt enkla schabloner så blir det uppenbart att molntjänsterna idag sprungit förbi de traditionella lösningarna både när det gäller tillgänglighet och kostnadseffektivitet. På WeCloud är vår affärsidé att "göra säker IT tillgänglig för alla", något som skulle vara omöjligt för oss att leverera med onsite-installationer och hårdvara. Dessutom fungerar hårdvarubaserade säkerhetslösningar i princip bara så länge användaren befinner sig på samma nätverk som hårdvaran som ska skydda denne.

Den som idag står i begrepp att införskaffa nya säkerhetslösningar bör verkligen fundera över de molnbaserade alternativen. Var finns egentligen våra användare? Var finns vår data? Var finns de applikationer vi använder? Allt fler besvarar dessa frågor med att både användarna, data och applikationer finns i molnet. Med IT-lösningar som i allt längre utsträckning finns utanför våra egna fysiska nätverk är det inte längre försvarbart att investera i lokala säkerhetslösningar som inte omfattar användare och system som ligger utanför vår egna miljö.

Samtidigt som jag förvånas över hur verksamheter fortsätter att köper interna hårdvarulösningar för att t.ex. skanna sin Internettrafik och därför helt missar 35-50% av verksamhetens Internettrafik (som sker från externa användare) måste jag påminna mig själv om att jag, för bara några år sedan, investerade i lokala servrar och intern mjukvara. Det är svårt att bryta mönster och för min del krävdes en fysisk flytt av vår hårdvara för att komma till definitiv insikt. Från och med nu kommer jag aldrig mer investera i lösningar som bygger på lokal hårdvara.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar